دوشنبه 30 خرداد‌ماه سال 1384امروز براتون دو تا تابلو خوشنویسی زیبا با خط معلا  می زارم  در ضمن لینک عسکها زیرشون نوشتس اگه خواستین استفاده کنین- منبع سایت   www.moala.net
 https://www.sharemation.com/topphoto/fatima00.jpg

https://www.sharemation.com/topphoto/fatima001.jpg