پنج‌شنبه 6 مهر‌ماه سال 1385

  

 

Happy Birthday

   واوووووووووو ماه مهر رسیده تولد ابجی خانم ما شد یهنی ۸ مهر

 ماه امید وارم که شونصد سال زنده باشه این شعرم تقدیم به شوما

 

 Embarrassed 

آرزومی کنم،

شادمان باشی،

وبه بهترین هادست یابی....

چه بدون باور رویا وتلاش برای رسیدن به آن،

شادمانی آیا معنایی خواهد یافت ؟

*تئوفیل گوته*

 

  جون خودم خودمو خفه کردم همین دوخط رو هم نویشتم