سه‌شنبه 16 خرداد‌ماه سال 1385
امروز را با پرسه زدن از دست می دهید ، تا فردا دوباره همین داستان تکرار شود وروز بعد ، سستی بیشتر . هر بی تصمیمی تاخیر مربوط را به وجود می آورد وروزها با تاسف  خوردن بر روزهای از دست رفته میگذرد .*وین دایر*