چهارشنبه 24 اسفند‌ماه سال 1384

   

روزنوروزشدوفصل بهار

امد از راهی دور

همه ی ماازصبح

دیده شستیم به اب احساس

ودرایینه اخلاص...

چهره مان را

صفایی دادیم

و

نشستیم کنارسفره

....

هفت سین امسال:

سبزی وسادگی وسعه سدر

سوسن و...غنچه سرسبز سخاوت

سرخی رنگ صداقت

سین اخرهم

سیب

....

دستهارابه دعابرداشتیم

یامقلب که به اتمام رسید

شادمان صورت هم بوسیدیم

وبه هم گفتیم که ایکاش

همه روز..چوامروز

بهاری باشد

 

**********

اینم نظر دوستم که در پست قبلی اومد ه واقعا زیباست وهمین

*******

نظرسامی
....

اری نوروززیباست
اگرماجای ان پیرمردوپیرزنی نباشیم که...امدن سال جدید...نزدیک شدن به وادی اخرت...رادرذهنشان تداعی می کنه
....
اری نوروززیباست
اگرما..جای ان شخصی نباشیم...که عزیزی را..ازدست داده است...ورسیدن سال جدید....برای او
یاداور....محبوبی باشد....که دیگر....اورادرکنارخوداحساس نمیکند
.....
اری نوروززیباست
اگرما...جای ان انسانی نباشیم....که بافقروبی پولی دست به گریبان است....ورسیدن سال جدید
جزاه وحسرت....چیزی دیگه ای براش به ارمغان نمیاره
.....
اری نوروززیباست
اگرما.... جای ان ادمی نباشیم...که...امدن سال جدید....گردغم راروی قلبش مینشونه...چون
بهترین همدم وهمراه زندگی اش...قصد...رفتن ازوطن راداره.....
....
اری نوروززیباست
اگرما...جای اون مریضی نباشیم....که جای بهترشدن وضعیت جسمانی اش.....درسال جدید
.....حالش وخیم تربشه
.....
اری نوروززیباست
اگرما.... جای اون کسی نباشیم که بهش میگن...فرنزدطلاق....وامدن سال جدید....تنها
اشک رابرپهنای صورتش مینشونه
....
پس بیایید........در... سال جدیدکنارسفره هفت سین این دعارازمزمه کنیم
بارالها
برماببخش نعماتی را.....که داشتنش موجب.... خرسندی دل...وشادی روح... باشد

سلام -راستش میخواستم چیزی ننویسم ولی این فرق فوکوله بلاخره دیگه یکی از ذدوستان عزیز تر جانم برام فرستاده ومن نمیتونم نذارم -ولی باور کنید این آخریشه البته امسال :) - وبازم البته امیدوارم که اینطور باشه  - شاعر همون سامیه