سه‌شنبه 25 بهمن‌ماه سال 1384
این چند روزه روز های تولد وبلاگه منه - ۱ سال از افتتاحش گذشت تو این مدت کلی دوست خوب پیدا کردم واز این بابت خیلی خوشحالم
دوستانی که واقعا دوستشون دارم وبهشون احترام میذارمو از همشون ممنونم که منو تو ساختنش کمک کردن
 -بگذریم --بفرما شرینی تولد